För en bra upplevd hälsa genom en hållbar livsstil.

Vi utvecklar tjänster för att främja hälsa hos individ, grupp och organisation. Vi arbetar tillsammans med människor och organisationer som utvecklar hälsa och arbetsmiljö.

 • Nya Dataskyddsförordningen och nya tjänster ger högre volympriser från den 1 oktober.

  De hårdare lagkraven i den nya Dataskyddsförordningen ställer högre krav på våra IT-system. Samtidigt har vi de senaste åren lagt ner mycket tid och kraft på att utveckla nya tjänster och funktioner som hjälper ert arbete. För er och era kunder innebär anpassningen till Dataskyddsförordningen......

 • Semestertider på supporten

  Passa på att göra beställningar av volym, abonnemang, Webbenkäter via Todaytoo samt gästbehörighet för er databas för underleverantörer innan fredagen den 14 juli, sedan är kontoret stängt v. 29-30. Trevlig sommar!...

 • Vi har lanserat hälsokontot på Todaytoo.se

    Din deltagare kan: Se och spara sina resultat. Se vad de olika resultaten innebär ur ett hälsoperspektiv och läsa mer om olika rekommendationer och gränsvärden. Se sin utveckling och jämföra med tidigare resultat. Jämföra sin livsstil och sina resultat mot referensdata från svenska arbetslivet......

Metodutveckling

Vår metodutveckling har kännetecknats av pionjärskap, beprövad erfarenhet, tvärvetenskaplig förankring, kontinuitet och fokus på främjande i 40 år.
Utöver vår ledande Hälsoprofilbedömning arbetar våra kunder med Hälsoscreening, Konditionstest på cykel, Arbetsplatsprofil, Funktionsprofil och Blodprofil.

Ledande programvara för hälsoutveckling.

Plustoo används för att genomföra Hälsoprofilbedömningar, Konditionstest, Arbetsplatsprofiler mm. Plustoo innehåller 11 olika tjänster/metoder. En avancerad statistikmodul möjliggör ett hälsostrategiskt arbete genom urval, bearbetning och statistikrapporter.
Flera hundra företag inom hälsobranschen i Sverige, Norge och Finland använder i dag Plustoo. Genom Plustoo kan olika hälsoaktörer samarbeta för att kunna leverera över hela Norden. Som användare av Plustoo är ni också en samarbetspartner för att utveckla hälsa.
Plustoo är översatt till svenska, norska, finska och engelska.

Todaytoo.se – Hälsokontot för din deltagare

todaytoo_se_screenshots2

 

På Todaytoo kan du:

 

 • Se och spara dina resultat från olika hälsotjänster, t ex Hälsoprofilbedömning, HPI Hälsoscreening, HPI Konditionstest på cykel.
 • Se vad de olika resultaten innebär ur ett hälsoperspektiv och läsa mer om olika rekommendationer och gränsvärden
 • Se din utveckling
 • Jämföra dina resultat med HPI Hälsodata från svenska arbetslivet

 

HPI Hälsodata
– så mår svenska arbetslivet

Under 40 år i branschen har vi byggt upp en unik databas, ”HPI Hälsodata”, med hundratusentals genomförda Hälsoprofilbedömningar och Konditionstester på cykel. ”HPI Hälsodata” är mycket värdefull för fortsatt metodutveckling, forskning och jämförelser med svenska arbetslivet.

På jakt efter hälsoprofilen sedan 1976

 

År 1976 kunde vi för första gången presentera begreppet Hälsoprofilbedömning i den vetenskapliga uppsatsen ”På jakt efter hälsoprofilen”.
Hälsoprofilbedömning hade redan från början fokus på livsstil och hälsa ur ett hälsofrämjande perspektiv. Se även övrig litteratur.

HPI utbildar Hälsoprofilbedömare

Vi utbildar i:

 • Hälsoprofilbedömning
 • HPI Konditionstest
 • Ekblom Bak-test
 • Hälsosammare livsstil, bättre ekonomi